Energiluppen

Energiluppen är ett webbaserat verktyg som visar energianvändningen i Norrbotten och Västerbotten. Här kan du snabbt och enkelt få fram data, specifika nyckeltal och generell statistik, presenterad i form av grafer och kartbilder.

Självklart går dessa uppgifter och värden att jämföra med varandra - kanske vill du jämföra hur energianvändningen ser ut i olika kommuner eller hur stor andel förnybar energi som används där du bor? Baserat på all data som finns i verktyget går det att utläsa trender, vilket gör det enklare att planera och följa upp energi- och klimatstrategiskt arbete.

Energiluppen är framtagen av Energikontor Norr. Vi hoppas att du ska få stor nytta av verktyget och att det kan underlätta för dig och din verksamhet. 

  

Logga in

Har du ingen användare?

Ansök om tillgång till Energiluppen här. Energikontor Norr kommer att spara dina angivna uppgifter så länge du väljer att ha kvar ditt användarkonto. Energikontor Norr kommer inte att sprida uppgifterna eller använda dem i något annat sammanhang.

Obs! Lösenorden överrensstämmer inte.

Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig i norr med att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Energiluppen har delvis tagits fram inom ramarna för projektet Data4Action.

Data4Action

Co-founded by the intelligent Energy Europe Programme of the European Union